KDO ds. Zwierząt

Pięć organizacji pro-zwierzecych zainicjowało powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego, zajmującej się tematem i sprawami zwierząt na terenie miasta Łodzi. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5673/VI/14 dnia 31 stycznia 2014 r.

Komisja prowadzona jest przy Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Organizacje, które powołały Komisję:

  1. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz – Reaguj”

  2. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – Inspektorat w Łodzi

  3. Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”

  4. Fundacja „Nasze ZOO”

  5. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! – oddział Łódź

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE ŁÓDZKIE ORGANIZACJE

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych. KDO to nowa forma współpracy pozafinansowej Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, których zasady działania opisane zostały w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi  i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129/VI/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia “Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”.

Komisje mogą współtworzyć akty prawne wydawane przez organy miasta w zakresie działalności danego KDO, wyrażać stanowiska na ich temat, uczestniczyć w kształtowaniu priorytetów współpracy Miasta z III sektorem w danym obszarze (np. opiniować zadania publiczne wyznaczone przy danym wydziale do realizacji we współpracy z ngo). Mogą występować z wnioskami do władz Miasta, a także współtworzyć standardy konkursów przy danym wydziale UMŁ itp.

Komisje działają w sposób otwarty i jawny. Oznacza to, że do powołanego KDO zawsze przystąpić mogą nowe organizacje pozarządowe, jeśli wyrażać będą ku temu chęć. Nie istnieje więc możliwość zamknięcia współpracy dla jedynie kilku wybranych ngo. Spotkania KDO są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na stronie internetowej Urzędu Miasta publikowane są sprawozdania z posiedzeń KDO oraz dane kontaktowe (e-mail, tel.) do przewodniczącego KDO. Tak by każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób dowiedzieć się czym zajmuje się KDO, a każda organizacja mogła bez problemów nawiązać współpracę.

program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządze Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129VI13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s